بدسفر
بدسفر

بدسفر

برنامه «بدسفر» ریلیتی شویی است که بستر سفر و گردشگری را با مسابقه و بازی تلفیق کرده و محصولی جذاب و بدیع ارائه می کند. فصل اول این برنامه که در ده قسمت تولید شــده، تلاش می کند ذهن مخاطب به طور کامل درگیر آیتم های مختلف مسابقه شود و علاوه بر آشنا شدن با یک محیط جدید و فرهنگ های آن، مخاطب هم خود را در دل یک سفر مهیج و جذاب حس کند.

در مسابقه «بدسفر»، دو گروه سه‌نفره از دو شهر متفاوت وارد شهری جدید می‌شوند تا به مدت پنج روز و در پنج نقطه متفاوت گردشگری در محدوده ی شهرِ انتخاب‌شده، با هم رقابت کنند. هیچ کدام از شرکت‌کنندگان تا لحظه ورود به آن منطقه، نمی‌دانند مقصد بعدی کجاست.

هیچ چیز از قبل تعیین‌ نشده است و چالش‌ها و مسأله‌های هر گروه، توسط گروه مقابل طراحی می‌شود.

تیزر بدسفر

راه های ارتباطی