فرمانده
فرمانده

فرمانده

مستندمسابقه ی فرمانده، برنامه ای تلویزیونی با ساختار واقع نماست. در این برنامه سعی کردیم زندگی شخصیت‌های حاضر در برنامه را برای بیننده ها ترسیمی مستند کنیم.

مهم‌ترین ویژگی فرمانده، هیجان‌انگیز بودن است. شرکت‌کننده‌ها در طول برگزاری مسابقه تجربه‌هایی دارند که نه قبل‌تر از این داشتند و نه امکان دارد بعدتر برایشان پیش بیاید!

زیر آب بودن بی آن که کسی زیرآبی برود، شلیک بی آن که کسی کشته شود، چتربازی با بازگشت، روی آب ها راه رفتن و تجربه حس پرواز و… فقط چند تجربه‌ از این مسابقه است. طرفداران پروپاقرص فرمانده، دوستدار هیجان واقعی هستند.

تیزر فرمانده

تصاویر

اخبار فرمانده
راه های ارتباطی

https://farmande.tv