استودیو نوبین

ثبت نام متقاضیان شرکت در کارویا

فایل را اینجا رها کنید یا
انواع فایل های مجاز: jpg, jpeg, pdf, حداکثر اندازه فایل: 10 MB, حداکثر فایل ها: 3.
    این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.