خانه ما
خانه ما

خانه ما

در رئالیتی شو خانه ما، هم شانه و هم قدم مخاطب سعی کردیم نشان دهیم تغییرات کوچک در شیوه ی هزینه های زندگی، تأثیرات بسیار روشن و خوبی در مسیر و میزان رضایت از زندگی خواهد داشت. هرآن چیزی که درباره اصلاح در الگوی مصرف و تغییر سبک زندگی بوده و تأثیرات مثبت و منفی هر انتخاب در حوزه ی مصرف را به مخاطب نشان دهد.
در حقیقت، «انتخاب» همان کلیدواژه طلایی این مجموعه است که به وضوح نشان می دهد شرایطی که هر فرد یا خانواده در آن قرار دارد، محصول انتخاب هایی ست که پیش از آن داشته است.
حالا پس از گذشت یازده فصل از این مجموعه ی صمیمی، خانه ما یکی از پرمخاطب ترین ریالیتی شوهای تلویزیون است.

تیزر خانه ما

تصاویر

اخبار خانه ما
راه های ارتباطی

https://khaneyema.tv