محرمانه خانوادگی
محرمانه خانوادگی

محرمانه خانوادگی

محرمانه خانوادگی یک مجله تصویری سبک زندگیه که در آن با لحنی سرخوش و جست وجوگرا با استفاده از فرم‌های نو به بررسی نکته های کوچک اما کاربردی در موضوعات مختلف سبک زندگی می پردازه. در این برنامه به دنبال پیچیدن یک نسخه واحد برای همه مخاطبان نبودیم و نیستیم و یادآوری کردیم که برای هر موضوع مهم زندگی مثل انتخاب همسر، راه های متعددی شاید به عدد آدم‌ها و یا بیشتر وجود دارد!

در محرمانه خانوادگی از فرم های مختلف، به نسخه ها و انتخاب های شخصی می رسیم.

تیزر محرمانه خانوادگی

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}
اخبار محرمانه خانوادگی
راه های ارتباطی

https://mahramane.tv