استودیو نوبین

محمدهادی حیدری

1357 - مدیر تولید
محمدهادی حیدری
کارنامه هنری

در میان کارنامه هنری محمد هادی حیدری نام­ هایی همچون:

فرمانده، ضد گلوله، بریم بسازیم، این شب­ ها، حماسه، خون خدا، سگ­ ها دیشب نخوابیدند، مردن در آب مطهر، سقوط کابل و… به چشم می­ خورند.