زهره احمدزاده

تدوینگر و مدیر تدوین
زهره احمدزاده
کارنامه هنری

در کارنامه هنری زهره احمدزاده نام آثاری همچون خانه ما، فرمانده و آثار دیگری در حوزه مستند و مجموعه برنامه های تلویزیونی، به چشم می‌خورد.