مجید عزیزی

متولد 1362 - کارگردان و تهیه کننده
مجید عزیزی
آموخته ها

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

کارنامه هنری

در کارنامه هنری مجید عزیزی نام هایی همچون:

فرمانده، ضدگلوله، بریم بسازیم، ديدار، اسلام خندان، مکعب آبی، بازگشت نازی‌، تاریخ صدور، ایران زاد، ببخشید بیدارتون کردم، تهران تقاطع سئول و … به چشم می خورد.