محسن مرادی

1365 - تهیه کننده و مجری طرح
محسن مرادی
آموخته ها

فارغ التحصیل کارگردانی سینما

کارنامه هنری

در کارنامه هنری محسن مرادی، نام هایی همچون:

مستند مسابقه فرمانده، مستندمسابقه خانه ما، رئالیتی شو بدسفر، مستند خاطراتی برای تمام فصول (برنده سیمرغ جشنواره فیلم فجر)، مستند سینمایی جایی برای فرشته‌ها نیست (برنده سیمرغ جشنواره فیلم فجر)، مجموعه مستند ترنج و … به چشم می خورد.