استودیو نوبین

مهدی جبین شناس

1364 - کارگردان و تدوینگر
مهدی جبین شناس
کارنامه هنری

در کارنامه هنری مهدی جبین شناس نام­ هایی همچون:

خانه‌ما، مستندمسابقه فرمانده، بدسفر، نبردهای فانتوم، نبردهای تامکت، متهمین دایره بیستم و… به چشم می ­خورد.