استودیو نوبین

سید علی اکبر عطایی

1367- تصویربردار
سید علی اکبر عطایی
کارنامه هنری

در کارنامه هنری سیدعلی اکبر عطایی، آثاری همچون:

فرمانده، ضدگلوله، خانه ما، محرمانه همسرانه و محرمانه نوجوان، كارساز، بريم بسازيم، بد سفر، مجموعه نمايشى ضد نور، فيلم مستند بازسازى صفر و بي نهايت و … به چشم می خورد.